615/28.11.23 - Rozsah výnosů z poskytnutých úvěrů dle § 5a zákona o rezervách

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Fuksová, Jana; Malůšek, Ladislav Vydáno:
615/28.11.23
Rozsah výnosů z poskytnutých úvěrů dle § 5a zákona o rezervách
Ing.
Ladislav
Malůšek,
daňový poradce, č. osv. 3990
JUDr.
Jana
Fuksová,
LL.M.,
daňový poradce, č. osv. 5029
1 Popis problému
Tento příspěvek se zabývá problematikou daňových opravných položek podle § 5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rezervách"), konkrétně vymezením kvalifikačních podmínek pro ostatní finanční instituce. Příspěvek se zaměřuje na vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů ve smyslu § 5a odst. 2 písm. b) zákona o rezervách (dále také jako "kvalifikované výnosy").
Předkladatelé tímto příspěvkem navazují na svůj předešlý příspěvek na koordinační výbor č. 501/10.05.17 z 5. dubna 2017, který se zabýval otázkou vymezení výnosů z poskytnutých úvěrů dle § 5a odst. 2 písm. b) zákona o rezervách. Generální finanční ředitelství ve svém stanovisku k tomuto příspěvku bez výhrad potvrdilo názor předkladatelů, že výnosy z použití a rozpuštění natvořených opravných položek k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, které jsou v souladu s účetními předpisy účtovány ve prospěch účtové skupiny 75, lze považovat za kvalifikované výnosy.
Předkladatelé by se v rámci tohoto příspěvku chtěli zabýva