454/28.04.15 - Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Hrubý, Štěpán; Ševcovicová, Edita; Hrůzová, Kateřina Vydáno:
454/28.04.15 Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe
Mgr.
Edita
Ševcovicová
daňový poradce, číslo osvědčení 1840
Ing.
Kateřina
Hrůzová
daňový poradce, číslo osvědčení 4271
Ing.
Štěpán
Hrubý
(v době zpracování student VŠE, nyní již absolvent)
1. Cíl příspěvku
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění
interpretace
ustanovení § 6 odst. 9 písm. l). zákona č. 586/1993, o daních z příjmů, v platném a účinném znění (dále jen „ZDP“), upravující osvobození příjmů žáků a studentů za práci z praktického vyučování a praktické přípravy.