451/22.04.15 - Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoje

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Škvrna, Jaroslav; Novotná, Kateřina; Řehák, Vlastimil Vydáno:
451/22.04.15 Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoje
Mgr.
Jaroslav
Škvrna
daňový poradce, číslo osvědčení 2843
Ing.
Kateřina
Novotná
daňová poradkyně, číslo osvědčení 4659
Ing.
Vlastimil
Řehák
daňový poradce, číslo osvědčení 4300
a) Popis problematiky
Cílem tohoto příspěvku je potvrdit možnost zahrnování náhrad mezd za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 a § 34a až 34e zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
b) Odůvodnění
V souladu s textem zákona č.