424/29.05.14 - Bezúplatné plnění podle § 20 odst. 8 ZDP poskytnuté spojenou osobou

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Říhová, Lucie; Cicvárková, Hana Vydáno:
424/29.05.14 Bezúplatné plnění podle § 20 odst. 8 ZDP poskytnuté spojenou osobou
Ing.
Lucie
Říhová
daňový poradce, č. osvědčení 3678
Ing.
Hana
Cicvárková
daňový poradce, č. osvědčení 4415
Příspěvěk uzavřen
1. Cíl příspěvku
Cílem tohoto příspěvku je potvrzení následujícího:
-
Úprava základu daně dle ustanovení § 23 odst. 7 ZDP3) ve znění účinném od 1. ledna 2014 se neuplatní na bezúplatná plnění poskytnutá mezi spojenými osobami na účely splňující požadavky ustanovení § 15 odst. 1, resp. v § 20 odst. 8 ZDP.
-
Toto bezúplatné plnění může být na straně poskytovatele položkou odčitatelnou od základu daně podle § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP