564/09.09.20 - Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č586/1992 Sb., o daních z příjmů

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nováková, Lenka; Hájek, Jan Vydáno:
564/09.09.20
Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Ing. Bc.
Jan
Hájek,
MBA, DiS.
daňový poradce, č. osv. 4503
Ing.
Lenka
Nováková,
daňový poradce č. osv. 4991
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění oprávnění zaměstnavatele, který je dle § 38c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění (dále jen "ZDP"), v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "zaměstnavatel"), pořizovat kopie veřejných listin a jiných dokumentů citlivých z hlediska ochrany osobních údajů (dále jen "písemností") za účelem prokázání nároku na uplatnění slevy na dani zaměstnanci v rámci měsíční mzdové evidence nebo v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění dle § 35ba, § 35bb, ZDP a § 35c ZDP, popřípadě při prokázání nároku na uplatnění nezdanitelných částek od základu daně v ročním zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění dle § 15 ZDP. Pořízením kopií písemností pro účely ZDP se totiž zaměstnavatel dle výkladu Úřadu na ochranu osobních údajů dopouští neoprávněného uchování osobních údajů. Záměrem je tedy i odstranění stávající dichotomie výkladu jednotlivých správců daně či finanční správy
in genere
a Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ"). Kontradiktornost postupu ÚOOÚ a orgánů finanční správy je přitom možné nalézt ve veřejných dokumentech ÚOOÚ (například