349/14.12.11 - Aplikace DPH u některých právních instrumentů.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Holubová, Olga; Černý, Pavel Vydáno:
349/14.12.2011 Aplikace DPH u některých právních instrumentů
PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN
Olga
Holubová,
daňový poradce č. osv. 367
Ing.
Pavel
Černý,
daňový poradce č. osv. 369
1. Úvod
S ohledem na časté pochybnosti a odlišné názory při praktické aplikaci DPH u některých právních instrumentů předkládáme tento příspěvek k projednání Koordinačnímu výboru a navrhujeme shodné závěry vhodnou formou publikovat k využití daňovými subjekty i daňovou správou.
V příspěvku se zabýváme následujícími instrumenty, jak jsou definovány v platném občanském a obchodním právu:
a)
Náhrada škody13
b)
Smluvní pokuta14
c)
Úrok z prodlení15
d)
Poplatek z prodlení16