323/26.01.11 - Změny v oblasti leasingu fotovoltaických elektráren (dále také jen "FTV") od 1.1.2011

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nesrovnal, Jiří; Tkáč, Radislav Vydáno:
323/26.01.11 -Změny v oblasti leasingu fotovoltaických elektráren (dále také jen „FTV") od 1.1.2011
Ing.
Jiří
Nesrovnal
daňový poradce, č. osvědčení 1757
Ing.
Radislav
Tkáč
daňový poradce, č. osvědčení 3680
Příspěvek 323/26.01.11 - GFR předkládá stanovisko-GFR doplní své stanovisko. Příspěvek uzavřen.
1. Popis problému
S účinností od 1.1.2011 dochází ke změně v oblasti leasingu technologické části FTV (tato změna je zaveden