291/20.01.10 - Problematika výkladu ustanovení 68 odst. 9 pís. a) zákona o DPH - dodávky pro NATO

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Rutar, Jan Vydáno:
291/20.01.10 - Problematika výkladu ustanovení 68 odst. 9 pís. a) zákona o DPH - dodávky pro NATO
Ing.
Jan
Rutar
daňový poradce, č. osvědčení 4085 Ing. Pavel Kuře, daňový poradce č. osvědčení 2542
Příspěvek 291/20.01.10 — MF předkládá stanovisko PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN
Cílem tohoto příspěvku je sjednotit výklad ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále j