278/24.06.09 - Sjednocení výkladu ustanovení § 22 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Folwarczny, Zenon; Kopecký, Martin Vydáno:
DAŇ Z PŘÍJMŮ
Příspěvek 278/24.06.09 – MF předkládá stanovisko
PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN
278/24.06.09 Sjednocení výkladu ustanovení § 22 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů
Předkládají:
Zenon Folwarczny, daňový poradce, č. osvědčení 3661
Martin Kopecký, daňový poradce, č. osvědčení 3826
Cílem tohoto materiálu je přispět ke sjednocení výkladu nového ustanovení § 22 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů („ZDP“) v případě vkladu podílů v obchodních společnostech nebo družstvech, které mají sídlo na území České republiky, uskutečněného mezi českými daňovými nerezidenty.
1. Popis problému
Dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. h) ZDP se za příjem ze zdroje na území České republiky považuje i příjem z převodu podílů v obchodních společnostech nebo družstvech se sídlem na území České republiky. V praxi se vyskytly pochybnosti o tom, zda lze za příjem z převodu podílu v české obchodní společnosti chápat i nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti B v důsledku vkladu podílu v české obchodní společnosti C z