277/24.06.09 - Problematika nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Baňka, Václav; Houska, Martin; Svobodová, Jana Vydáno:
Příspěvky uzavřeny k 24.6.2009
DAŇ Z PŘÍJMŮ
Příspěvek 277/24.06.09 – MF předkládá stanovisko
PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN
277/24.06.09 - Problematika nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti
Předkládají: Mgr. Ing. Václav Baňka, daňový poradce, č.osvědčení 891
Mgr. Ing. Martin Houska, Ph. D. daňový poradce, č.osvědčení 2959
Ing. Jana Svobodová, daňový poradce, č.osvědčení 3852
1. Úvod – popis problému
Tento příspěvek z části navazuje na příspěvek č. 695/17.03.04 předkladatelů J. Škampy, J. Nesrovnala a D. Staňka „Problematika ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č. 438/2003“.
Přestože ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) je v platnosti již téměř pět let, existuje v souvislosti s uplatňováním tohoto ustanovení něko