558/29.01.20 - Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Kotala, Jan; Tecl, Jan; Hájek, Jan Vydáno:
558/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně
Ing.
Jan
Kotala,
daňový poradce, č. osv. 4515
Ing.
Jan
Tecl,
daňový poradce, č. osv. 4675
Ing. Bc.
Jan
Hájek,
MBA, DiS.,
daňový poradce, č. osv. 4503
A. Osvobození příjmů z prodeje podílu, § 4/1/s zákona o daních z příjmů
1. Úvod