240/14.05.08 - Povinnost plátce zdanit nadlimitní plnění pronajatým zaměstnancům

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Hanák, Jiří Vydáno:
240/14.05.08 - Povinnost plátce zdanit nadlimitní plnění pronajatým zaměstnancům
Ing.
Jiří
Hanák
daňový poradce, č. osvědčení 3701
1. Obecný rozbor problému
Podle sdělení k Pokynu D-300, k § 24 odst. 2 bodu 35 publikovaného ve Finančním zpravodaji 8-9/2007 (dále jen „Sdělení“), jsou u uživatele daňově účinné náhrady cestovních výdajů, které uživatel vyplatí zaměstnancům agentury práce, pokud to bude sjednáno v obchodněprávní dohodě. „Sdělení“ však již neřeší, jak postupovat v případě, pokud uživatel poskytne zaměstnancům agentury prá