94/21.12.05 - Oceňovací rozdíl při koupi podniku od fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Zenklová, Alena Vydáno:
94/21.12.05 - Oceňovací rozdíl při koupi podniku od fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci
Alena
Zenklová,
daňová poradkyně, č. osvědčení 1799
Popis problému
Pro vyčíslení výše oceňovacího rozdílu k nabytému majetku je stanoveno, že se vychází z rozdílu ocenění podniku nebo jeho části nabytého koupí a oceněním jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávají