Důvodová zpráva k zákonu č. 69/2007 Sb., změna zákona o účetnictví

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Navrhuje se zrušit povinnost zveřejňovat účetní závěrky v obchodním věstníku z důvodu nadbytečnosti a zbytečného finančního zatížení pro obchodní společnosti. Tato po