Důvodová zpráva k zákonu č. 576/2002 Sb., změna zákona o dani z nemovitosti

Vláda ČR Vydáno:
Navrhovaná úprava zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, reaguje na dosavadní poznatky a zkušenosti a zároveň na změny v uplatňování souvisejících předpisů. Jedná se převážně o legislativně technickou úpravu zákona, např. odstranění nesrovnalostí při vymezení stavebního pozemku, zjednodušení podání daňového přiznání a celková racionalizace správy daně z nemovitostí.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.