Důvodová zpráva k zákonu č. 635/2004 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 635/2004 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
A. Obecná část
Navrhovaný zákon navazuje na předložený návrh zákona o správních poplatcích a zrušuje ty