Důvodová zpráva k zákonu č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Daňově poradenské služby poskytují v současné době subjekty na základě registrace podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů. V omezené míře se daňovým poradenstvím zabývají také komerční právníci nebo advokáti. Ve vztahu zejména k zahraničním subjektům vystupují i specializované poradenské firmy.
V úrovni poskytovaných daňově poradenských služeb se projevují značné kvalitativní rozdíly. Nedostatky se projevují zejména v období podávání daňových přiznání a jsou předmětem oprávněné kritiky ze strany řady poplatníků i územních finančních orgánů. Hlavní příčinou nedostatků v této oblasti je skutečnost, že pro poskytování daňového poradenství není vyžadována ani ověřována žádná zvláštní způsobilost. Poskytování těchto služeb není upraveno žádným právním předpisem, který by stanovoval odborné a osobní předpoklady pro jejich výkon.
Stávající situace si vynutila připravit návrh zákona České národní rady o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců. Účelem zákona je stanovit podmínky pro získání oprávnění k výkonu činnosti daňového poradce. Při zpracování návrhu zákona bylo přihlédnuto k právní úpravě této činnosti v zahraničí.
Zákon vymezuje, kdo a za jakých podmínek může vykonávat daňové poradenskou činnost, a zřizuje Českou komoru daňových poradců (dále jen "komora") jakožto samosprávní profesní organizaci d