Důvodová zpráva k zákonu č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
Dipl.-Pol.
Jana
Maláčová,
MSc.
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav, který byl na základě vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužen do 17. května 2020. V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na velký počet podnikatelských subjektů, zejména došlo k omezení provozu a obchodní činnosti velkého počtu těchto subjektů.
U mnoha zaměstnavatelů došlo k propadu tržeb a dostávají se do problémů s likviditou. Již byla připravena řada vládních opatření, která likviditu postižených subjektů podpoří, zejména formou poskytnutí úvěrů s garancí státu a program Antivirus kompenzující část vyplacených náhrad mezd, tato opatření však nabíhají postupně a zejména prostřednictvím úvěrů není z důvodu administrativní náročnosti zaměstnavatelům
likvidita
poskytována v potřebném čase. Přístup k úvěrům mají podnikatelské subjekty ztíženy také skutečností, že jejich aktuální výnosy z podnikatelské činnosti nedosahují v mnoha případech výše dostatečné pro doložení možnosti splacení úvěru a banky nemohou úvěry i přes velkou spoluúčast státu na garanci rizik úvěrů poskytovat.
U mnoha zaměstnavatelů však došlo k natolik silnému propadu obchodní činnosti, že kromě nedostatku likvidity čelí i problémům příliš vysokých nákladů ve srovnání s potenciálními výnosy z ekonomické činnosti za celý rok 2020 a jsou vystaveny riziku vysokých ekonomických ztrát.