Důvodová zpráva k zákonu č. 228/2019 Sb., změna zákona o poskytování dávek osobám s postižením a zákona o organizaci sociálního zabezpečení

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Radka
Maxová,
Jan
Bartošek,
Markéta
Pekarová Adamová,
Olga
Richterová,
Alena
Gajdůšková,
Marek
Výborný,
Marian
Jurečka,
Stanislav
Juránek,
Jiří
Mihola,
Ondřej
Benešík,
Vít
Rakušan,
Hana
Aulická Jírovcová
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, důvod předložení a cíle navrhovaných změn
Úvodem se jeví jako nezbytné popsat celkovou situaci týkající se rozšíření okruhu postižení, viz ad A), ad C), a zvýšení úhrady u některých nákladnějších zvláštních pomůcek, viz ad B).
A) Rozšíření okruhu postižení (§ 9 odst. 1 a 13)
Do původního znění zákona nebyly vůbec zařazeny sice počtem případů ne veliké, zato však dopady postižení velmi závažné skupiny osob, které mají velké problémy se svou sebeobsluhou a s vlastním, samostatným pohybem obecně. Nově se tudíž navrhuje zařadit zdravotní postižení, které ve výčtu velmi těžkých postižení, znemožňujících osobám pohyb, dosud chybí. Nejde sice, pod