Důvodová zpráva k zákonu č. 35/2018 Sb., změna zákonů o počtu členů kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 35/2018 Sb., změna zákonů o počtu členů kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
Jan
Chvojka
Obecná část
A. Název a účel zákona
Návrh zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny.
Účelem návrhu zákona je upravit způsob kontroly vykonávané Poslaneckou sněmovnou prostřednictvím jejích kontrolních orgánů zřizovaných na základě zvláštních zákonů.
B. Zhodnocení platného právního stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") je v současné době oprávněna vykonávat na základě zvláštních zákonů kontrolu nad některými činnostmi. Jedná se o činnosti, které jsou natolik specifické a citlivé, že jejich protiprávní výkon by mohl zasáhnout do ústavně garantovaných práv a svobod, tedy zejména o kontrolu výkonu činností zpravodajských služeb, nakládání s utajovanými informacemi a kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
K tomuto účelu Poslanecká sněmovna zřizuje zvláštní kontrolní orgány, jejichž velikost není řešena vždy jednotně. Některé zákony upravující výše uvedenou kontrolu stanoví konkrétní počet čle