Důvodová zpráva k zákonu č. 244/1994 Sb., změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vláda ČR Vydáno: