Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2008 Sb., změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Doktor, Michal Vydáno:
Č. tisku: 388/0
Předkládá: poslanec (Michal Doktor)
Rozesláno: 2. 1. 2008
Důvodová zpráva
I. Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úprav