Důvodová zpráva k zákonu č. 109/2014 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 109/2014 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku
V roce 2014 musí systém veřejného zdravotního pojištění čelit výpadkům příjmů z důvodu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11, kterým došlo ke zrušení regulačního poplatku za hospitalizaci ve výši 100 Kč. Celkový dopad na poskytovatele lůžkových zdravotních služeb se odhaduje ve výši cca 2,1 mld. Kč ročně.
Vzhledem k dlouhodobému podfinancování systému veřejného zdravotního pojištění a poskytovatelů zdravotních služeb, na které v minulosti dopadaly vnější vlivy v podobě zastropování platby za státní pojištěnce, zvýšení DPH, nekompenzování nárůstu platů zdravotnického personálu apod., je vyloučeno, aby výpadek příjmů z regulačních poplatků pokryli poskytovatelé zdravotních služeb ze svých výnosů nebo zdravotní pojišťovny ze svých rezerv.
V oblastech, kterých se vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění p