Důvodová zpráva k zákonu č. 293/2017 Sb., změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Ing.
Václav
Votava
Ing. arch.
Jaroslav
Klaška
Mgr.
Ondřej
Benešík
Ing.
Adolf
Beznoska
Ing.
Jiří
Dolejš
Ing.
František
Laudát
Mgr.
Petr
Gazdík
prof. Ing.
Karel
Rais
CSc., MBA
OBECNÁ ČÁST
Česká kancelář pojistitelů ("ČKP") na základě zákona spravuje garanční fond, z kterého poskytuje zejména plnění poškozeným na náhradu škody, způsobenou jim provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti. Financování garančního fondu je založeno na i) příspěvcích členských pojišťoven, provozujících pojištění odpovědnosti a ii) vymožených pohledávkách na regresní náhradu od osob, povinných k náhradě újmy způsobené provozem nepojištěného vozidla. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že se daří prostřednictvím regresních náhrad vymoci částku odpovídající přibližně 30 % výdajů z garančního f