Digitalizace státní správy potřetí: Co vše vyřídíte pohodlně online

V minulých příspěvcích jsme se věnovali právu občanů na digitální komunikaci se státem a prostředkům autentizace a identifikace, které jsou nezbytné pro uplatnění práva občanů na digitální komunikaci se státem. Dnes budu praktický a začnu u Portálu občana.

 

Portál občana

Úvodní informace o Portálu občana jsou umístěny zde. Dle těchto informací je Portál občana bránou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem.

Další informace o Portálu občana lze nalézt na odkazu Digitální a informační agentura (gov.cz). Tady je Portál občana avizován jako personalizované místo pro poskytování služeb občanovi. Jde o poskytování přímé, tedy přímo z prostředí portálu, nebo přenesené, tedy odkázáním občana na portály dalších úřadů bez nutnosti opětovného přihlašování a ověřování identity.

Přihlásit se můžete prostřednictvím identity občana nebo datovou schránkou. Pokud však k přihlášení použijete datovou schránku, některé služby jsou pro vás nedostupné.

Datovou schránku mám a chtěl jsem zkusit identitu občana. Otestuji NIA ID – státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, dříve označovaný jako uživatelský účet.

Když si kliknete na odkaz NIA ID, otevře se vám webová stránka, kde najdete popis služby a způsob, jak si NIA ID založit pomocí registračního formuláře. Na registračním formuláři potřebujete ověřit totožnost. Možností je více. Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka atd. Já jsem zvolil ověření totožnosti prostřednictvím datové schránky. Dále je nutno ověřit telefonní číslo, zadat údaje a ověřit email. Je zde i možnost ověřit identitu později, avšak stejně musíte ověřit telefonní číslo, zadat údaje a ověřit email.

Vše proběhlo hladce, mám NIA ID a již mi nic nebrání nahlédnout do Portálu občana a začít využívat jeho služeb. Zadám uživatelské jméno a heslo, které jsem si zvolil při registraci, vkládám přijatý SMS kód a přihlašuji se.

Již dnes je na Portálu občana funkční celá řada služeb rozdělená na oblasti kraje, města a obce, podnikatel, řidič, zdravotnictví, státní správa a ostatní.

Mne nejvíce zajímají oblasti – podnikatel, řidič a státní správa. Nebudu uvádět všechny služby, jen vybrané. Pojďme na ně nahlédnout.

 

Podnikatel

 

Výpis z živnostenského rejstříku

Tento formulář použijete, pokud chcete získat výstup z živnostenského rejstříku. Může se jednat o úplný nebo částečný výpis z živnostenského rejstříku, výstup s údaji, které jsou o vás v živnostenském rejstříku vedeny nebo poskytnutí sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku se základními identifikačními údaji podnikatelů.

 

ePortál České správy sociálního zabezpečení

ePortál nabízí k využití online služby, které klientům usnadní kontakt s ČSSZ a OSSZ. Formou internetové samoobsluhy tak ČSSZ rozšiřuje možnosti poskytování služeb, zjednodušuje a zrychluje komunikaci a na straně klientů snižuje administrativní a časovou náročnost. Pojištěncům – nejčastěji zaměstnanci a důchodci, osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnavatelům – umožňuje nahlížet na údaje evidované v databázích ČSSZ.

 

Portál Moje daně

Modernizovaný daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou. Online finanční úřad mohou občané využít k získávání informací ze spisu daňového subjektu vedeném správcem daně, odesílání svých elektronických podání s využitím předvyplnění vybraných údajů, mohou také nahlížet na své osobní daňové účty. Na portálu jsou k dispozici potřebné formuláře.

 

Registr živnostenského podnikání

Registr živnostenského podnikání obsahuje informace týkající se vaší podnikatelské činnosti daného IČ.

 

Založení s. r. o. online

Založit společnost s ručením omezeným je možno provést online, aniž byste se museli s notářem jakkoli fyzicky potkat na jednom místě. Od prvního kontaktu až po úhradu za poskytnuté služby tak může vše probíhat bez potřeby návštěvy notářské kanceláře.

Všechny důvěrně známé kroky a osvědčené postupy jsou zde převedeny do světa elektronického a můžete je tedy uskutečnit např. z pohodlí domova. Místem setkání s notářem nebude jeho kancelář, ale virtuální videokonference a klasický podpis bude nahrazen podpisem elektronickým.

V případě, kdy nemáte svůj kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podepsání notářského zápisu, notář vám nový může rovněž online vytvořit. Tato služba je poskytována v pilotním provozu a nyní ji nabízejí jen vybraní notáři.

 

Celní správa ČR

ePortál umožňuje elektronickou komunikaci občanů a firem s Celní správou České republiky a mimo jiné zobrazuje přeplatky a nedoplatky evidované celními úřady a umožňuje občanům podávat elektronické celní prohlášení pro zásilky nízké hodnoty do 150 EUR.

 

Portál živnostenského podnikání

Služba umožňuje na Portálu živnostenského podnikání vytvořit elektronické podání živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Prostřednictvím JRF lze učinit i podání vůči správci daně z příjmů, resp. silniční daně, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky a zdravotní pojišťovně. V aplikaci Portálu živnostenského podnikání je dále možno využít online služby elektronické identifikace uživatele pomocí Identity občana. V případě přihlášeného uživatele lze tak získat údaje o jeho osobě ze základních registrů a využít je pro vyplnění formuláře JRF.

 

Řidič

 

Registr silničních vozidel, výpis bodového hodnocení řidiče a řidičský průkaz

Vše zde uvedené se týká vašeho automobilu, bodového hodnocení řidiče a řidičského průkazu.

 

Portál dopravy

V Portálu dopravy můžete elektronicky podat žádost o nový řidičský průkaz.

 

Zdravotnictví

 

Zdravotnická dokumentace

Elektronický výpis z vaší zdravotnické dokumentace od poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou připojeni k Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví.

 

Portály zdravotních pojišťoven, např. VZP

Aplikace Moje VZP umožňuje mít pod kontrolou informace ohledně zdravotního pojištění a zdravotní péče. Můžete si tak kdykoli ověřit, zda nemáte nedoplatky na pojistném, projít historii plátců nebo zkontrolovat přehled vykázané péče a zjistit, jakou vaši péči a za jakou částku váš lékař vykázal. Služby jsou neustále rozšiřovány, proto již dnes můžete například podat přehled OSVČ online a během pár minut.

 

Státní správa

 

Můj katastr nemovitostí

Informace o vašich nemovitostech.

 

Důchodová kalkulačka ČSSZ

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu ČSSZ, která vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci ohledně vašeho evidovaného počtu let důchodového pojištění. Díky této službě jednoduše a rychle zjistíte, jaký je váš důchodový věk (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí) a jaký je případný počet let pojištění, který ještě musíte získat pro nárok na starobní důchod. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci.