Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 26. 2. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 29/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb. , o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Předmětný zákon představuje, v poslední době tolik probíranou a spornou, novelu tzv. pandemického zákona. Předmětem tohoto článku je stručný a přehledný popis změn a dopadů novely pandemického zákona do praxe.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Michal
Jakoubek,
advokátní
koncipient
Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (dále jen „pandemický zákon“), nabyl účinnosti dne 27. 2. 2021, přičemž k datu nabytí účinnosti pandemického zákona vstoupila Česká republika do stavu pandemické pohotovosti1)