Ošetřování a otcovská v souvislostech zdravotního pojištění po změnách k 1. 1. 2022

Vydáno: 13 minut čtení

Období ošetřování a čerpání otcovské může ve zdravotním pojištění ovlivnit placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance. V této souvislosti je důležité, jak dlouho některá z těchto skutečností v rámci kalendářního měsíce trvá, a také hraje roli výše příjmu zúčtovaná zaměstnanci za tento měsíc.

Ošetřování a otcovská v souvislostech zdravotního pojištění po změnách k 1. 1. 2022
Ing.
Antonín
Daněk
U dvou dávek nemocenského pojištění se s účinností od 1. 1. 2022 změnily podmínky.
Podle právní úpravy platné do konce roku 2021 nebylo pro nárok na ošetřovné podmínkou žití ve společné domácnosti jen u rodiče a jeho dítěte do 10 let věku. Od 1. 1. 2022 není žití ve společné domácnosti vyžadováno u:
příbuzných v přímé linii, tj. mezi rodičem a jeho dítětem, prarodičem a vnukem atd.,
sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.
V ostatních případech je při ošetřování člena rodiny podmínkou žití ošetřované a ošetřující osoby ve společné domácnosti.
Další změnou je prodloužení podpůrčí doby u otcovské poporodní péče. Ta se s účinností od 1. 1. 2022 prodlužuje ze 7 dnů na 14 dnů. Pokud otec nastoupí na otcovskou po 31. 12. 2021, trvá podpůrčí doba nepřetržitě dva týdny. Podpůrčí doba se nepřerušuje, a to ani hospitalizací dítěte.
<