Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 5 minut čtení

Lex Ukrajina Zákon č. 65/2022 Sb. , o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolal řadu právních a ekonomických dopadů, kterým česká společnost čelí a nadále čelit bude v následujících letech. V souvislosti s konfliktem přijala Rada Evropské unie dne 4. 3. 2022 prováděcí rozhodnutí č. 2022/382, které stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. 7. 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (dále jen „rozhodnutí Rady“), jímž se zavádí jejich dočasná ochrana.

Legislativní novinky s komentářem
Emma
Hartingerová,
právní asistentka
V návaznosti na rozhodnutí Rady a předmětné směrnice byla vládou České republiky vypracována řada návrhů zákonů reagujících na předpokládaný vysoký počet uprchlíků přicházejících na území České republiky z Ukrajiny. Cílem těchto