Změny v dani silniční

Vydáno: 1 minuta čtení

V souvislosti s výrazným zvyšováním cen pohonných hmot a připravovanými změnami v zákoně č. 16/1992 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daň silniční“), tj. zejména s připravovaným zrušením povinnosti hradit tuto daň za některé druhy silničních vozidel od počátku roku 2022 rozhodl ministr financí Rozhodnutím čj. MF-8118/2022/3901-2 mj. o prominutí záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2022, tj. záloh na daň splatných v termínech uvedených v § 10 odst. 1 zákona o dani silniční . Jde o zálohy na daň splatné v roce 2022 v termínech do 19. 4., 15. 7., 17. 10. a 15. 12. Prominutím těchto záloh na daň nedochází k prominutí daně silniční za zdaňovací období roku 2022.

Změny v dani silniční