Daňové zvýhodnění na studující dítě

Vydáno: 44 minut čtení
Daňové zvýhodnění na studující dítě
Ing.
Ivan
Macháček
V článku si shrneme zásady uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované dítě poplatníkem v roce 2022, zaměříme se dále na podmínky uplatnění daňového zvýhodnění na studenta střední a vysoké školy a v závěru se budeme zabývat podmínkami pro výplatu tzv. daňového bonusu v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.
1 Vymezení a vývoj daňového zvýhodnění na dítě
Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok podle znění § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a a § 35b zákona o daních z příjmů.
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit rovněž v případě, pokud poplatník uplatňuje k příjmům ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů) a k příjmům z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů) paušální výdaje. Daňové zvýhodnění na dítě však nelze uplatnit v případě poplatníka v paušálním režimu, který uplatní paušální daň (ve smyslu § 2a a § 7a zákona o daních z příjmů).
Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši odpovídající 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění na dítě lze však uplatnit již v kalendářním měsíci:
-
ve kterém se dítě narodilo,
-
ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání,
-
ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
 Vývoj výše daňového zvýhodnění na dítě v Kč za příslušný kalendářní rok (v rámci
 daňového přiznání nebo v rámci ročního zúčtování poplatníka s příjmy ze závislé
 činnosti)
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I
I Počet dětí I Rok 2015 I Rok 2016 I Rok 2017 I Rok 2018 I Rok 2021 I Rok 2022 I
I       I     I     I     I až 2020 I     I     I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I
I první dítě  I 13 404 I 13 404 I 13 404 I 15 204 I 15 204 I 15 204 I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I
I druhé dítě  I 15 804 I 17 004 I 19 404 I 19 404 I 22 320 I 22 320 I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I
I třetí dítě a I 17 004 I 20 604 I 24 204 I 24 204 I 27 840 I 27 840 I
I další dítě  I     I     I     I     I     I     I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I
 
 Vývoj výše daňového zvýhodnění na dítě v Kč při výpočtu měsíční zálohy
 na daň poplatníka s příjmy ze závislé činnosti
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I Počet dětí I Rok 2015 I Rok 2016 I Rok 2017 I Rok 2018 I Rok 2022 I
I       I     I     I     I až 2021 I     I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I první dítě  I 1 117  I 1 117  I 1 117  I 1 267  I 1 267  I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I druhé dítě  I 1 317  I 1 417  I 1 617  I 1 617  I 1 860  I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I třetí dítě a I 1 417  I 1 717  I 2 017  I 2 017  I 2 320  I
I další dítě  I     I     I     I     I     I
I--------------I----------I----------I----------I----------I----------I
 
Poznámka:
1)
Měsíční zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě se v roce 2016 mohlo uplatnit až od 1. 5. 2016 s ohledem na znění bodu 6 přechodných ustanovení k zákonu č. 125/2016 Sb. (účinnost zákona byla stanovena od 1. 5. 2016);
2)
Měsíční zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě se v roce 2017 mohlo uplatnit až od 1. 7. 2017 s ohledem na znění bodu 21 přechodných ustanovení k zákonu č. 170/2017 Sb. (účinnost zákona byla stanovena od 1. 7. 2017).
Ke změnám výše daňového zvýhodnění na druhé dítě a třetí a každé další dítě pro rok 2021 a 2022 došlo zákonem č. 285/2021 Sb. Vyšší roční částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě dle tohoto zákona se uplatní následujícím způsobem:
-
U poplatníka, který podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, se navýšení čás