Legislativní novinky k 28. 4. 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Opět po měsíci vám v rámci úvodníku přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. Již v minulém čísle jsme se ve zkratce zmínili o rozsáhlé informaci GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami s odkazem, že blíže se této problematice budeme věnovat v příštím vydání. Tomuto slibu jsme dostáli, a tak je velká část tohoto úvodníku věnována shrnutí této problematiky. Ve zkratce vám dále přiblížíme Poslaneckou sněmovnou schválené novely daňových zákonů reagujících na růst cen pohonných hmot a dále zmíníme také vyjasnění problematiky DPH v rámci Koordinačních výborů v případě paušálně stanovené náhrady za zpracování exekucí a u zpětných leasingů.

Legislativní novinky k 28. 4. 2022
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami
Generální finanční ředitelství vydalo dne 31. 3. 2022 informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami. Cílem této informace je seznámení daňových subjektů využívajících kryptoměnu (virtuální měnu či digitální měnu nebo též převodní tokeny) se souvisejícími daňovými povinnostmi.
Současná česká
legislativa
neobsahuje pro oblast kryptoměn (např. bitcoin, ethereum atd.) speciální úpravu, a proto je nutné vycházet z obecných právních předpisů, dle kterých jsou kryptoměny věcí v právním slova smyslu, a to věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Není tedy možné zařadit kryptoměny mezi např. peníze, bezhotovostní peněžní prostředky, elektronické peníze či investiční nástroje.
 
Daň z příjmů fyzi