Stanovení a vymáhání daně ze strany správců daně aneb co si kdo může v rámci daňového řízení dovolit - dokončení

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 5/2022 na s.32 Projdeme si lhůty pro placení daně, podíváme se na vymáhání daně a na závěr si uvedeme příklady z praxe.

Stanovení a vymáhání daně ze strany správců daně aneb co si kdo může v rámci daňového řízení dovolit – dokončení
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
 
Základní lhůty pro stanovení daně pro rok 2022
V souvislosti s rokem 2022 si níže dovoluji uvést přehledně základní lhůty pro stanovení různých daní:
Základní lhůty pro stanovení daně pro rok 2021
Druh daně
Termín pro podání přiznání
Lhůta pro stanovení daně
Daň z příjmů – rok 2021 – podává daňový subjekt – podává poradce/audit
1. 4. 2022 (resp. 1. 5. 2022)1. 7. 2022
1. 4. 2022 / 1. 5. 2022 (resp. 6. 4. 2022 / 6. 5. 2022)1. 7. 2022
DPH – prosinec 2021
25. 1. 2022 (resp. 27. 1. 2025)
25. 1. 2025 (resp. 27. 1. 2025)
Silniční daň – rok 2021
31. 1. 2022
31. 1. 2025
Spotřební daň – prosinec 2021
25. 1. 2022 (resp. 27. 1. 2025)
25. 1. 2025 (resp. 27. 1. 2025)
Energetické daně – prosinec 2021
25. 1. 2022 (resp. 27. 1. 2025)
25. 1. 2025 (resp. 27. 1. 2025)
 
Lhůta pro placení daně
Kromě stanovení daně samotné je neméně důležitou i lhůta pro její úhradu/platbu.
Prekluzivní lhůta
pro placení daně je primárně upravena v ustanovení § 160 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), a činí 6 let.1)
s ní mimo jiné spojuje právní skutečnosti pro obnovu, přerušení nebo stavení lhůty. I v případě této lhůty byla tato považována dle ZSDP za promlčecí lhůtu, avšak dle se stala svým charakterem prekluzivní lhůtou. Maximální lhůta pro placení daně je pak dvacetiletá.2)
Stejně jako v případě lhůty pro stanovení daně i v případě lhůty pro placení daně je důležitá identifikace počátku běhu lhůty. specifikuje jednotlivé úkony, které přerušují běh této lhůty, např. zahájení exekučního řízení, zřízení zástavního práva, oznámení rozhodnutí o posečkání daně.
Stejně tak