Komentář k vybraným oblastem na DPH - pokračování

Vydáno: 21 minut čtení

Daň z přidané hodnoty je daní, kterou je možné charakterizovat těmito slovy: všestranná, univerzální, globální, nepřímá (není možné dopředu určit daňového poplatníka, tedy osobu, která bude ve skutečnosti daň platit), stěžejní (z pohledu financování státu) a dynamická (reagující na aktuální trendy v ekonomice a ve společnosti). Autor tohoto článku si pro následující řádky vybral k diskusi ty skutečnosti, které spadají pod množinu globální a dynamická.

Komentář k vybraným oblastem na DPH – pokračování
Ing.
Petr
Kupčík,
Ph.D.
 
Svět kryptoměn pohledem DPH
Počátek kryptoměn se pojí se vznikem bitcoinu, který byl „vynalezen“ tajemnou osobou (skupinou) nazvanou jako Satashi Nakamoto v roce 2008. Bitcoin od té doby zaznamenal řadu vzestupů i pádů, mnozí jej již „pohřbívali“, zatímco druzí věřili myšlence projektu. Ke konci dubna 2022 bylo možné pořídit jeden bitcoin za cca 42 100 $1) (což při kurzu 22,56 Kč/$ představuje přibližně 950 000 Kč). Ze samotné výše hodnoty je tedy patrné, že lidé, kteří této myšlence věří, převládají. Teď vás jistě zajímá, jaká je vlastně ta myšlenka „projektu“ bitcoin? Na tomto místě se hodí zmínit citát François de La Rochefoucaulda:
„Světem vládnou peníze a náhody.“
Ano, hodně věcí se v dnešní době točí okolo peněz. Kdo ovšem vládne penězům? Předně to jsou jednotlivé státy, které si ve svém právním řádu ukotvily úřední měny (eura, dolary, české koruny atp.). Tyto státy pak v rámci své fiskální či monetární politiky mohou značně ovlivňovat množství peněz v ekonomice a tím i hodnotu těchto měn vůči ostatním měnám. Myšlenka bitcoinu spočívá v tom, že lidé poprvé ve své historii budou mít vlastní měnu, kterou nebude možné ovlivňovat nějakou centrální autoritou, nebude možné ji padělat a nebude podléhat inflaci (jelikož počet vydaných „mincí“ je dopředu znám). Důkazem toho, že bitcoin má ve světové ekonomice svou váhu, je výše jeho tržní kapitalizace2), která v současnosti činí 800 mld. $. Pro lepší představu je možné tuto hodnotu porovnat s tržní kapitalizací3) největších korporací na světě (viz např. web https://companiesmarketcap.com/). Pokud to uděláme, zjistíme, že bitcoin se řadí na osmé místo v žebříčku největších firem na světě podle tržní hodnoty. Máme tedy co do činění s technologicko-revoluční myšlenkou, která je aktuálně dosti populární. Z výše uvedených důvodů má autor tohoto článku za to, že je třeba brát kryptoměny, resp. bitcoin, který je vlajkovou lodí kryptoměn, zcela vážně a je třeba diskutovat tuto oblast na poli daňovém.
Zaměříme-li se výhradně na oblast DPH, tak zjistíme, že již existuje i první
judikatura
Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), která se zabývá tím, jak posoudit poskytnutí služby spočívající ve směně kryptoměny za fiat měnu4) nebo jinou kryptoměnu. Ve smyslu rozsudku SDEU C-264/14 ve věci Skatteverket v. David Hedqvist je pak nezbytné směnu kryptoměny na české koruny, eura, dolary či jinou podobno