Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP , mimo výjimek daných právní úpravou zdravotního pojištění.

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Je-li osoba ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel přihlašuje u zdravotní pojišťovny osobu jako zaměstnance, pokud již přihlášena není, a odvádí pojistné podle zákona.
 
Zaměstnání ve zdravotním pojištění vzniká:
1.
u pracovní smlouvy (obdobně i u odměn členů statutárních orgánů) při jakékoli výši zúčtovaného příjmu. V tomto směru je výjimkou situace, kdy zaměstnání nevzniká u člena družstva, který bez pracovněprávního vztahu k družstvu vykonává pro družstvo práci (i funkci), je za tuto práci družstvem odměňován a nedosáhl příjmu 3 500 Kč,
2.
u dohody o pracovní činnosti (více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele) při příjmu alespoň 3 500 Kč,
3.
u dohody o provedení práce (více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) při příjmu převyšujícím 10 000 Kč.
Příjmy na základě dohody o pracovní činnosti nižší než 3 500 Kč a dohody o provedení práce nepřevyšující 10 000 Kč se ve zdravotním pojištění v rámci rozhodného období kalendářního měsíce pro účely vzniku zaměstnání nesčítají, ať už se jedná o dohody u jednoho zaměstnavatele, nebo u více zaměstnavatelů.
Obdob&iacute