Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně

Vydáno: 13 minut čtení

Základním předpisem evropského práva pro oblast mezinárodní spolupráce při správě daní ve sféře přímých daní je směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. 2. 2011, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS , označovaná zkratkou DAC I. Tato Směrnice Rady EU stanovuje postupy a zavádí systém bezpečné správní spolupráce, na jejichž základě členské státy EU vzájemně spolupracují za účelem výměny informací, u kterých lze předpokládat význam pro správu a vymáhání tuzemských právních předpisů týkajících se veškerých daní jakéhokoli druhu, vybírané členským státem nebo jeho nižšími územními, popř. správními celky, včetně místních orgánů nebo na jejich účet.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně
Jaroslav
Dombrowski,
Ing.
Gabriela
Buchtová
 
Vymezení problematiky směrnice DAC I.
Směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (dále jen ,,DAC I“), byla implementována do české legislativy zákonem č. 164/2013 Sb., ze dne 2. 5. 2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (dále jen ,,ZMS“).
„Problematika mezinárodní spolupráce při správě daní je v rámci svého výkonu jedna z nejsložitějších oblastí daňového práva. Aby bylo dosaženo potřebného výsledku, je nutné proto správně aplikovat zásady mezinárodní legislativy v oblasti daní.
Podle ust. § 1 odst. 4 ZMS je výměna informací pro účely mezinárodní spolupráce zaměřena na peněžité plnění, které je zákonem označeno jako daň, místní poplatek nebo peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění považované za daň či místní poplatek uložený jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem nebo pen