Ukončení životního a penzijního připojištění aneb Jaké daňové povinnosti tento akt s sebou přináší a jak, případně kdy se s ním správně vypořádat

Vydáno: 12 minut čtení

Jak životní, tak tzv. penzijní připojištění (dále jen i „pojištění“) je vnímáno především širokou veřejností jako jeden z asi nejvíce frekventovaných zaměstnaneckých benefitů nabízených českými zaměstnavateli. Důkazem budiž celkový počet 4,4 milionu spořících občanů a již celkem více jak 25 let existence těchto produktů, kdy si s podporou státu lze spořit na penzi. Čím dál více lidí však řeší, jakým způsobem peníze ze své smlouvy vybrat, aby to pro ně bylo co nejvýhodnější. Pokud vše běží tak, jak má, základy daně jak zaměstnanců, tak i samotných společností (zaměstnavatelů) se snižují a tím i jejich daňové zatížení. Někdy však není zbytí a vaše životní či penzijní pojištění se musí ukončit. K tomu může docházet například při změně zaměstnání, kdy nový zaměstnavatel již benefit ve formě příspěvku na tento typ pojistky nenabízí. A zde přicházejí právě otázky, na které bych se rád detailněji v tomto svém příspěvku zaměřil - jak správně ze zrušené pojistky obdržené peněžní prostředky podrobit dani, v jakých termínech a tak, aby vše bylo v souladu se zákonnými předpisy a vůči finančnímu úřadu byl tzv. „čistý stůl“.

Ukončení životního a penzijního připojištění aneb Jaké daňové povinnosti tento akt s sebou přináší a jak, případně kdy se s ním správně vypořádat
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 - Rödl & Partner Tax, k. s.
 
Životní pojištění
V případě poskytování příspěvků na životní pojištění lze na daních ušetřit nemalé peníze. Není žádným tajemstvím, že maximální částka podpory činí 24 000 Kč ročně, avšak pouze za splnění zákonem daných podmínek:
výplata pojistného plnění nejdříve v 60 letech (tj. datum, kdy smlouva skončí a klientovi budou vyplaceny peníze, které si za ta léta v rámci pojistky naspořil),
pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let,
klient
je pojištěn na riziko „dožití“ nebo na riziko „smrti nebo dožití“,