Daň silniční po novele

Vydáno: 9 minut čtení

Novela zákona č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, provedená zákonem č. 142/2022 Sb. , přinesla výrazné změny v této dani, a to již za celé zdaňovací období roku 2022. Podstatou změn je, že se bude daň silniční prakticky platit pouze za některé nákladní automobily a některá přípojná vozidla určená k přepravě zboží. Tím došlo k podstatnému snížení počtu vozidel, za která se bude daň silniční platit, byly změněny roční sazby daně, zrušena jejich snížení a některá osvobození od daně. Současně byla zrušena povinnost placení záloh na daň.

 

Daň silniční po novele
Ing.
Karel
Janoušek
 
Předmět silniční daně
Předmětem daně silniční
je nově
zdanitelné vozidlo
. Takovým vozidlem je pro účely daně silniční pouze silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a přípojné vozidlo k takovému vozidlu kategorie O3 nebo O4, pokud je registrováno v registru silničních vozidel v České republice.
Předmětem daně nejsou
vozidla se zvláštní registrační značkou [viz § 23 písm. d) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů], z vozidel kategorie N2 a N3 vozidla podkategorie vozidlo zvláštního určení a tato vozidla terénní, vozidla kategorie O s druhem karoserie DA (návěsy). Předmětem daně nejsou ani vozidla kategorie L, M, N1, O1, O2, T, C, R, S a Z.
Z druhů vozidel uvedených v § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
nejsou zdanitelným vozidlem, a tedy předmětem daně silniční
(daň silniční se za ně neplatí) již vůbec motocykly, osobní automobily, autobusy, vozidla zvláštního určení a speciální vozidla (např. autojeřáb, požární automobil, sanitní automobil, obytný automobil, pracovní stroj speciální nebo nesený) a tzv. ostatní silniční vozidla. Předmětem daně nejsou ani zvláštní vozidla (např. traktor, přípojné vozidlo k trak