Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 14 minut čtení

Vláda České republiky předložila další zákon, který reaguje na válečnou situaci na Ukrajině. Vládní návrh zákona byl podepsán prezidentem republiky dne 22. 6. 2022 a dne 27. 6. 2022 již byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon pod č. 175/2022 Sb. , o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále „Lex Ukrajina II“)1).

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Dmytro
Krasovskyj,
advokátní
koncipient
Tento zákon je další v řadě zákonů reagujících na válečnou situaci na Ukrajině, přičemž stejně jako předchozí zákony byl projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení, a to s ohledem na to, že vláda České republiky vyhlásila usnesením ze dne 2. 3. 2022 č. 147 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro území České republiky z důvodu migrační vlny velkého rozsahu nouzový stav.
V dubnovém vydání časopisu UNES v rámci rubriky „Legislativní novinky s komentářem“ bylo podrobně referováno o přijatých opatřeních v důsledku válečné situace na Ukrajině. Dovolím si zde pouze krátce rekapitulovat přijaté zákony, tzv.
Lex
Ukrajina. Parlamentem České republiky byly přijaty tři zákony, a to zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, zákon č. 66/2022, o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení a zákon č.