Automobil v podnikání fyzické osoby, 2. díl

Vydáno: 21 minut čtení

Automobil je v současné době nedílnou součástí nejen podnikajících osob. V předešlém článku jsme se zabývali paušálními výdaji na dopravu, sazbami základní náhrady a odpisy vozidla. V dnešním článku na tato témata navážeme. Častou situací z praxe je samotný prodej automobilu. Ukážeme si na příkladech, jak takový prodej vypadá a jaký má dopad na daňovou stránku poplatníka. V článku nebudou chybět i témata zabývající se nájmem vozidla či vozidlem zaměstnavatele.

Automobil v podnikání fyzické osoby, 2. díl
Ing.
Stanislav
Suchan
 
1 Prodej automobilu fyzickou osobou
Při prodeji automobilu je třeba řešit řadu otázek. V prvé řadě je potřeba se na prodej podívat z pohledu zákona o daních z příjmů, poté je třeba se na prodej podívat i z pohledu zákona o DPH. Zákon o DPH se samozřejmě bude týkat pouze plátců daně z přidané hodnoty. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se daňově bude řešit prodej automobilu, který je v podnikání či v soukromém vlastnictví.
 
1.1 Soukromý automobil
 
Daň z příjmů
Fyzická osoba, podnikatel, která má příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) dle § 7 zákona o daních z příjmů nemusí mít vždy obchodní majetek dle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů. jedná se o majetek, o kterém bylo nebo je účtováno anebo je nebo byl uveden v daňové evidenci. V případě, že poplatník eviduje výdaje paušálem, nemá obchodní majetek. Pokud poplatník používá k podnikání automobil, který tedy není zařazen do obchodního majetku, nabíhá časový test 1 roku. Časový test začíná běžet ode dne pořízení do dne prodeje osobního automobilu. Pokud bude časový test činit více než 1 rok, lze takový příjem z prodeje osobního automobilu osvobodit na základě § 4 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona o daních z příjmů. Pokud by časový test splněn nebyl, daný příjem se uvede do dílčího základu daně § 10 zákona o daních z příjmů (Ostatní příjmy). lze konstatovat, že v daném dílčím základu daně nelze vykázat ztrátu, a tak lze uplatnit výdaje maximálně do výše příjmů. Ostatní příjmy nepodléhají jiným odvodům, tím je myšleno např. pojistné. Příjmem je tedy prodejní cena, výdajem je pořizovací cena automobilu, maximálně do výše příjmu.
Řada podnikatelů se ovšem domnívá, že pokud prodá automobil se ztrátou, tak takový příjem se do daňového přiznání neuvádí, jelikož daň by byla i tak nulová. ano, v zásadě se jedná o správnou myšlenku, jelikož daň z daného prodeje je opravdu nulová. To ovšem neznamená, že daný příjem se neuvede do daňového přiznání. jak již bylo zmíněno výše, takový příjem se uvede do dílčího základu daně § 10 zákona o daních z příjmů tak, že výdaje budou maximálně do výše příjmu, tudíž dílčí základ daně je roven 0.
 
Daň z přidané hodnoty
Nyní máme vyřešenou situaci z pohledu daně z příjmů. jak by ovšem takový prodej vypadal z pohledu DPH? Touto problematikou se budou zabývat pouze plátci DPH (to neplatí u dodání nového dopravního prostředku, viz