Nová doba přináší nové možnosti v oblasti zaměstnaneckých benefitů aneb jak co nejvíce vyhovět svým zaměstnancům

Vydáno: 13 minut čtení

Cílem tohoto článku je podívat se blíže na některé netradiční výhody či benefity, které jsou zaměstnavateli na trhu nabízeny jak stávajícím, tak potenciálním zaměstnancům. Z vlastních zkušeností mohu konstatovat, že při výběru práce jsou kandidáti na nový post čím dál tím vybíravější. Kromě služebního mobilu, služebního vozu a dobrého finančního ohodnocení očekávají od svého zaměstnání více. A protože i trh s lidskými zdroji funguje na podstatě nabídky a poptávky, přicházejí firmy (zaměstnavatelé) nezřídka i s hodně kreativními nápady, na které bych se v následujícím textu více zaměřil.

Nová doba přináší nové možnosti v oblasti zaměstnaneckých benefitů aneb jak co nejvíce vyhovět svým zaměstnancům
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
Zaměstnanecké benefity a různé další výhody nejsou, a to ani na českém trhu práce, vůbec žádnou novinkou. Asi nejznámějším příkladem z historie budiž poskytování zvýhodněného bydlení zaměstnancům Tomášem Baťou (tzv. baťovské domky z červených pálených cihel). V dnešní době zaměstnavatel, který neposkytuje žádné výhody mimo mzdu svým zaměstnancům, jako by nebyl, a pokud mu ještě nějací schopní zaměstnanci zbyli, měl by se velmi obávat konkurence, aby mu je nepřebrala.
Zaměstnaneckým benefitem se rozumí zpravidla tzv. nenároková složka čehokoli poskytovaná mimo mzdu, odměny nebo platu. Konkrétní vymezení pojmu „zaměstnaneckého benefitu“ zákoník práce1) sice nezná, nicméně stanovuje některé minimální standardy péče o zaměstnance, jako např. odborný rozvoj zaměstnanců, zvýšení a prohlubování kvalifikace, příspěvek na stravování apod. Poskytnutí jakéhokoli nadstandardu je pak plně v rozhodovací pravomoci každého zaměstnavatele.
V některých případech pak dokonce zaměstnanecké benefity mohou požívat výhodnějších daňových režimů než samotný plat či jeho navyšování. Není všechno zlato, co se třpytí? I tak by se dalo začít při detailnější analýze tak trochu méně otřelých a netradičních zaměstnaneckých benefitů z daňového hlediska. Pokusím se zaměřit na daňové aspekty méně frekventovaných benefitů, resp. i těch, které dle mého názoru mohou v aktuální době nabývat na významu.
Jednotlivé d