Sbližování účetnictví a daní z příjmů

Vydáno: 18 minut čtení

Daň z příjmů je náklad, který si většina podnikatelů nepřeje zveřejnit. A když ano, tak jen jako jedno absolutní číslo, které se vyskytuje ve výkazu zisků a ztráty. Jak byla tato choulostivá položka vypočítána, je ukryto v daňovém přiznání právnických osob dané obchodní korporace a je utajeno v informačním daňovém systému. Až dosud bylo chráněno před očima třetích osob. Komise EU dospěla k závěru, že „nyní není doba pro obvyklá řešení“ a je potřeba „reagovat na volání občanů Unie po spravedlnosti a transparentnosti.“

Sbližování účetnictví a daní z příjmů
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Průlom do směrnice EU
Od roku 2016 všechny obchodní
korporace
v Evropské unii vykazují účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky podle nové směrnice č. 2013/34/EU. Součástí směrnice jsou také související zprávy některých forem podniků. Tato směrnice byla transformována do českého zákona o účetnictví. Problémy vznikají v souvislosti s povinnými zprávami, kdy zejména dlouhá tradice výroční zprávy v České republice, kterou sestavují auditované účetní jednotky, budou prohloubeny zprávou novou, a to požadavkem na zveřejňování informací o dani z příjmů.
Výroční zpráva
versus
zpráva vedení podniku
Směrnice 2013/34/EU vymezuje v kapitole 5
zprávu vedení podniku
. Požaduje, aby zpráva obsahovala věrný přehled vývoje a výkonnosti činnosti podniku a jeho situace a také popis zásadních rizik a nejistot, kterým podnik čelí. Směrnice zdůrazňuje, že přehled, který se za daný podnik sestaví, musí být vyváženou a vyčerpávající analýzou vývoje a výsledků jeho činnosti.
Aby zpráva vedení podniku byla pro uživatele srozumitelná a užitečná, směrnice připouští jak finanční, tak i nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti. Mezi tyto nefinanční informace patří také otázky a řešení, týkající se entviromentálních a zaměstnaneckých záležitostí.
Zpráva vedení podniku zahrnuje do analýzy podle potřeby odkazy na částky, které jsou vykázané v účetní závěrce včetně přílohy.
Dalšími požadovanými informacemi ve zprávě vedení podniku jsou
a)
pravděpodobný vývoj podniku v budoucnu,
b)<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví