Účtování měnových forwardů

Vydáno: 8 minut čtení

Vzhledem k výkyvům měnového kurzu (ale v současnosti i na komoditním trhu obecně) opět sílí využití kontraktů na zajištění měnového rizika. Tím nejčastějším, se kterým se v české praxi můžeme setkat, jsou měnové (tzv. FX) forwardy.

Účtování měnových forwardů
Prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Jedná se o mimoburzovní kontrakt (nejčastěji jej tak účetní jednotka v praxi sjednává s bankou) o nákupu či prodeji předem definovaného objemu měny v předem definovaný okamžik v budoucnosti, a to za předem definovaný (tzv. forwardový) kurz.
Nákupem cizí měny se zajišťují především importéři, prodejem cizí měny se zajišťují především dovozci.
Forwardový kurz lze zjistit na bázi následujícího výpočtu:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=18641.jpg
kde:
FX – forwardový kurz,
SR – spotový (aktuální dnešní) kurz,
iD – úroková sazba na domácí depozita,
iF – úroková sazba na zahraniční depozita,