Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Směrnice Rady 2015/2376/EU (DAC III.)

Vydáno: 13 minut čtení

Automatická výměna informací, jejíž součástí jsou dle Směrnice Rady 2015/2376/EU ze dne 8. 12. 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, předběžná daňová rozhodnutí a předběžná posouzení převodních cen. Cílem zavedení této automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen je zvýšení transparentnosti a tím i řešení problémů spojených zejména s agresivním daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Směrnice Rady 2015/2376/EU (DAC III.)
Jaroslav
Dombrowski,
Ing.
Gabriela
Buchtová
Směrnice Rady 2015/2376/EU ze dne 8. 12. 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (dále jen „DAC III.“), byla implementována do českého právního řádu zákonem č. 92/2017 Sb., ze dne 8. 3. 2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci“) a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Výměna informací s ostatními členskými státy EU se tímto bude vztahovat na předběžné daňové rozhodnutí1) nebo posouzení převodních cen.2) Členské státy EU si tak začnou vyměňovat v pravidelných ročních intervalech informace týkající se vydaných rozhodnutí správcem daně o závazném pos