Aktuální změny ve zdravotním pojištění

Vydáno: 8 minut čtení
Aktuální změny ve zdravotním pojištění
Mgr.
Tomáš
Červinka
Lex
Ukrajina
Ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace přinesl několik změn i u zdravotního pojištění. Nejvíce změn přinesl zákon č. 65/2022 Sb. Aktuálně jsou řešeny navazující dopady, které přinesl zákon č. 175/2022 Sb.
Dočasná ochrana
První důležitou změnou bylo přidělení dočasné ochrany zasaženým občanům Ukrajiny. Udělení dočasné ochrany znamená pro účely zdravotního pojištění automaticky zajištění platby státem. Nárok na zdravotní pojištění vzniká na základě přiznání dočasné ochrany a odvíjí

Související dokumenty

Aktuality

Daňové a právní souvislosti konfliktu na Ukrajině

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 221/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony