Připravované změny v oblasti podnikání na digitálních platformách

Vydáno: 5 minut čtení

Digitalizace ekonomiky v posledních letech rychle roste a orgány daňové správy členských států EU nemají zpravidla dostatečné informace k tomu, aby mohly správně vyměřit daň v souvislosti s příjmy dosaženými v jejich zemi z obchodních činností prováděných prostřednictvím digitálních platforem. 1) Projednávaná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní na tyto potřeby reaguje a implementuje tzv. směrnici DAC 7, která přináší oznamovací povinnost provozovatelů internetových platforem prodeje.

Připravované změny v oblasti podnikání na digitálních platformách
Bc.
Markéta
Horská,
Ing. Bc.
Michaela
Darebná
DAC je směrnice Rady EU o mezinárodní spolupráci v oblasti správy daní a DAC 7 představuje novou