Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb. , o evidenci skutečných majitelů (dále jen také jen „novela“). Předmětem tohoto článku je vymezení nejdůležitějších změn, které tato novela do oblasti evidence skutečných majitelů přináší.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
Mgr.
Michal
Jakoubek,
advokátní
koncipient
Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen také jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“) nabyl účinnosti ke dni 1. 6. 2021. Řečený zákon sjednotil a významně změnil právní úpravu problematiky evidence skutečných majitelů, když zejména jednoznačně vymezil osobu skutečného majitele, upravil řízení o nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů a stanovil mnohé