Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích

Vydáno: 18 minut čtení

Zaměstnavatelé se při placení pojistného zdravotní pojišťovně za své zaměstnance setkávají s různými případy, kdy základní povinností zaměstnavatele je řádně vyhodnotit nastalou situaci a posléze správně vypočítat a včas odvést pojistné podle zákona ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn v měsíci, do kterého je příjem zúčtován. Formou příkladů si ukážeme postupy zaměstnavatele v právních podmínkách roku 2022.

Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích
Ing.
Antonín
Daněk
Pracovní smlouva byla uzavřena dne 24. 10. s datem nástupu zaměstnance do zaměstnání ke dni 1. 11. Zaměstnanec však mezitím onemocněl a do zaměstnání nastoupil až 21. 11. Jak bude řešen odvod pojistného za měsíc listopad?
Nemoc neboli dočasná pracovní neschopnost je jednou z překážek v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tato okolnost snižuje minimální vyměřovací základ zaměstnance na poměrnou část. To znamená, že s ohledem na počet deseti kalendářních dnů výkonu práce v měsíci listopadu (tj. mimo období nemoci) musí vyměřovací základ činit alespoň 5 400 Kč [(10 : 30) × 16 200]. Pokud by částkou příjmu nebylo hodnoty 5 400 Kč dosaženo, musel by být proveden dopočet a doplatek pojistného do této poměrné části minima. Kdyby nemoc trvala celý kalendářní měsíc listopad, byl by vyměřovací základ za tento měsíc nulový. Jelikož bylo jako den nástupu zaměstnance do zaměstnání sjednáno datum 1. 11., bude osoba jako zaměstnanec k tomuto datu přihlášena u zdravotní pojišťovny.
PŘÍKLAD 1
Zaměstnanec pracoval na dohodu o pracovní činnosti. V měsíci říjnu onemocněl, dohoda byla ukončena k datu 25. 10. a vzhledem k nemoci nedosáhl za říjen příjmu 3 500 Kč. Zaměstnanec byl odhlášen k 25. 10. s tím, že dne 31. 10. nastoupil do jiného zaměstnání s odvodem pojistného, což doložil zaměstnavateli, u kterého skončila dohoda o pracovní činnosti.
Skutečnost, že zaměstnanec nastoupil do dalšího zaměstnání dne 31. 10., nemá faktický význam pro zaměstnavatele, kde v říjnu skončila dohoda o pracovní činnosti, a to z následujících důvodů.
Jelikož příjem za říjen nedosáhl částky 3 500 Kč, měla být osoba jako zaměstnanec odhlášena zřejmě k datu 30. 9., tedy k poslednímu dni kalendářního měsí