Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1. 1. 2023

Vydáno: 13 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde (by mělo dojít) od 1. 1. 2023 oproti roku 2022 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jedná se zejména o zavedení slevy na pojistném, dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů. Některé z těchto změn jsou ještě poněkud nejisté, aktuální a podrobnější informace k těmto změnám budou uvedeny v lednovém čísle časopisu DHK č. 1-2/2023.

Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1. 1. 2023
Ing.
Miroslav
Bulla
 
Pracovněprávní oblast
V oblasti pracovního práva se od 1. 1. 2023 zvýší
minimální a zaručená mzda,
v době uzávěrky časopisu ještě nebylo toto zvýšení schváleno vládou. V roce 2022 minimální mzda činí 16 200 Kč měsíčně resp. 96,40 Kč za hodinu. (Poznámka redakce: Podrobnosti uvedeme v lednovém čísle časopisu DHK č. 1–2/2023.)
 
Daň z příjmů
 
Daňový balíček
Zdaňování mezd a platů se příliš nedotkne daňový balíček účinný od 1. 1. 2023 (zákon č. 366/2022 Sb.). Tento balíček zvyšuje hranice pro registraci k DPH, přináší změny v oblasti paušální daně OSVČ (3 pásma, limit 2 mil. Kč), kontrolních hlášení (snížení pokut), zavádí se windfall tax (daňová přirážka 60 % na nadměrné zisky), prodlužuje se možnost uplatnění mimořádných odpisů atd.
Daňovým balíčkem se zvyšuje minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání z 15 000 Kč na 50 000 Kč (§ 38g odst. 1 ZDP). Zvyšuje se také limit ročních příjmů dle § 7 až 10 ZDP, kdy poplatník s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně (zaměstnanec s podepsan&yacu