Navýšení limitu obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 2 mil. Kč

Vydáno: 23 minut čtení

Dne 2. 12. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty , která mimo jiné navyšuje limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2. mil. Kč. Díky této změně může řada subjektů zažádat o zrušení registrace k DPH. V České republice je nyní zhruba 550 000 plátců DPH a Ministerstvo financí předpokládá, že by s ohledem na navýšení limitu obratu mohlo zrušit svou registraci k této dani zhruba 80 000 subjektů. V tomto článku bych chtěl poskytnout praktický návod na zrušení registrace se zaměřením na činnost územních samosprávných celků (dále jen „USC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“).

Navýšení limitu obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 2 mil. Kč
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Popis legislativní situace
Navýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH bylo iniciováno v roce 2021 novelou evropské směrnice o DPH, kterou má s účinností od 1. 1. 2025 dojít k navýšení limitu pro osvobození od plátcovství DPH na 85 000 EUR. České republika v této souvislosti již na podzim 2021 zažádala o výjimku, aby s ohledem na růst cenové hladiny mohla toto navýšení promítnout do své národní legislativy v dřívějším termínu. V květnu 2022 Evropská komise tuto výjimku povolila. Na základě toho předložila vláda ČR návrh novely daňových zákonů, který mimo jiné obsahuje navýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 2. 12. 2022 pod číslem 167/2022 Sb.
 
Otázka nabytí účinnosti a rozbor přechodných ustanovení
Pro nastínění postupu ukončení plátcovství USC a PO musíme vyjít z účinnosti přechodných ustanovení novely zákona.
Účinnost zákona je nastavena na 1. 1. 2023 s tím, že většina přechodných ustanovení týkajících se navýšení limitu obratu pro plátcovství DPH (konkrétně body 2–5 a 8–10) je účinných již dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Protože novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 2. 12. 2022, nabyla tato přechodná ustanovení účinnost dne 3. 12. 2022.
Podle základního přechodného ustanovení č. 1 je pro počítání limitu obratu důležité, zda rozhodné období skončilo před účinností zákona (poté se aplikuje limit 1 mil. Kč), nebo až po účinnosti zákona (v tom případě se aplikuje limit 2 mil. Kč).
Příklad 1
Škola (PO, plátce DPH) má na konci prosince 2022 roční obrat pro DPH ve výši 1 490 000 Kč a na konci ledna 2023 pak 1 530 000 Kč. Pokud by neplatila další přechodná ustanovení, navýšení limitu obratu na 2 mil. Kč by pro ni bylo
relevantní
až pro vyhodnocení za období únor 2022 – leden 2023 a žádost o zrušení registrace by tak mohla podat nejdříve v únoru 2023. Hranice obratu pro možné zrušení registrace za období leden 2022 – prosinec 2022 je ve výši 1 mil. Kč, neboť poslední den testovacího období (31. 12. 2022) je před nabytím účinnosti zákona (1. 1. 2023).
Jak si ale ukážeme níže, plátci DPH mohli využít další přechodná ustanovení, která jim umožn&iac