Tři pásma paušálního režimu od ledna 2023

Vydáno: 17 minut čtení

Zákonem č. 366/2022 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2023 k podstatnému rozšíření uplatnění paušální daně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), související se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a se zavedením tří pásem paušálního režimu odvozených od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém zvoleném pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na tuto skutečnost, bude rozdílně vysoká i paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Tři pásma paušálního režimu od ledna 2023
Ing.
Ivan
Macháček
 
Nově zavedená tři pásma paušálního režimu
S účinností od 1. 1. 2023 jsou zavedena tři pásma paušálního režimu, a to pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do 1 mil. Kč, do 1,5 mil. Kč a do 2 mil. Kč. Vymezením rozhodných příjmů pro jednotlivá pásma se zabývá § 2a odst. 5 ZDP. Zde se uvádí, že
rozhodnými příjmy pro:
a)
první pásmo paušálního režimu
jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše:
1 000 000 Kč
, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou (tedy bez ohledu na to, jaké by k nim bylo možné uplatnit podle ZDP výdaje procentem z příjmů),
1 500 000 Kč
, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů,
2 000 000 Kč
, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % z příjmů,
b)
druhé pásmo paušálního režimu
jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše:
1 500 000 Kč
, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou (tedy bez ohledu na to, jaké by k nim bylo možné uplatnit podle ZDP výdaje procentem z příjmů),
2 000 000 Kč
, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů,
c)
třetí pá